1 Ağustos 2013 Perşembe

Derler ki: Cennet var, huri ve kevser var

Mey ırmağı var, süt, bal ve şeker var.

Doldur bade kadehini, ver elime; 

Bin veresiyeden iyi bir peşin var

2 Haziran 2013 Pazar

Var mı dünyada günah işlemeyen söyle:
Yaşanır mı hiç günah işlemeden söyle;
Bana kötü deyip kötülük edeceksen,
Yüce Tanrı, ne farkın kalır benden, söyle. 

1 Haziran 2013 Cumartesi

Derde gama yatkın yüreğime acı;
Bu tutsak cana, garip gönlüme acı;
Bağışla meyhaneye giden ayağımı,
Kızıl kadehi tutan elime acı.

30 Mayıs 2013 Perşembe

Bulut geçti, göz yaşları kaldı çimende
Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde?
Bugün bu çimen bizim, yarın kim bilir kim
Gezecek bizim toprağın yeşilliğinde.